Om foreningen

Formålet til Norsk Radonforening er å være foreningen for offentlige etater og private bedrifter som jobber med salg av produkter og tjenester relatert til radon. Dette innebærer:

  1. Samle medlemsbedriftene i felles arbeid for å ivareta og fremme bransje og faginteresser.
  2. Være pådriver for å utvikle standarder, anbefalinger, metoder, fremgangsmåter innenfor radonmålinger, utbedringer, prosjektering og tiltak.
  3. Som organisasjon å representere næringen i alle spørsmål ovenfor myndighetene.

Visjon:

Norsk Radonforening jobber for å redusere radoneksponering og antall krefttilfeller i Norge.

Kjøp produkter og tjenester av en våre medlemmer?

Produkt eller tjeneste

Geografi